Nước Ép Trái Cây Cô Đặc

Hạt Dinh Dưỡng & Trái Cây Sấy

Vận chuyển, kiểm tra và lưu trữ hàng hóa của SOMIRY

CÔNG TY TNHH SOMIRY

Địa chỉ:  60 Nguyễn Qúy Đức Phường: An Phú. Quận 2 TP. HCM
Tel : 0889 166 199
Email: info@somiry.com
Mã số thuế: 0313 780 728
Website: http://www.somiry.com